Kim jesteśmy

Stowarzyszenie Lasowiacka Grupa Działania

Na podstawie uchwał Rad Miejskich i Gminnych, 16 czerwca 2015 roku nastąpiło połączenie Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” z Forum Mieszkańców Wsi „SANŁĘG” Lokalna Grupa Działania. W tym dniu Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na prezesa Zarządu wybrało dotychczas pełniącego funkcję prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” Mirosława Plutę. W dniu 20 lutego 2018 r. Prezesem Stowarzyszenia wybrany został Pan Paweł Gardy.

Aktualności

Konsultacje opracowanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Badanie stanu infrastruktury na potrzeby LSR 2023-2027

W związku z trwającymi pracami nad Lokalna Strategią Rozwoju na lata 2023-2027 przeprowadzono rozeznanie wśród gmin z obszaru LGD w zakresie potrzeb tworzenia nowej i modernizowania  istniejącej infrastruktury społecznej i technicznej. Poniżej przedstawiamy tabelę z...

dowiedz się więcej

Gminy objęte

Lokalną Strategią Rozwoju

BojanówGorzyceGrebówNowa DębaPysznicaRadomyślZaklikówZaleszany