Zespół ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem „Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2023-2027” (LSR) Zarząd Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” zaprasza osoby fizyczne,...

Konferencja podsumowująca spotkania konsultacyjne

12 września o godzinie 9.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy Zaleszany, odbędzie się Konferencja podsumowująca cykl spotkań konsultacyjnych przeprowadzonych na terenie Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”.  Serdecznie zapraszamy...