Konkurs „Przyjazna wieś”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Przyjazna wieś”, gdzie Twoja inicjatywa ma szansę zdobyć uznanie, stać się źródłem inspiracji dla innych, a także przynieść Ci atrakcyjne nagrody o wartości nawet do 10 000...

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z dnia 29 maja 2023 r.

W dniu 29 maja br.  w sali  Gminnego Centrum Kultury w Grębowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” Pierwszym punktem spotkania było omówienie zmian w Statucie do których nie zgłoszono...

Badanie stanu infrastruktury na potrzeby LSR 2023-2027

W związku z trwającymi pracami nad Lokalna Strategią Rozwoju na lata 2023-2027 przeprowadzono rozeznanie wśród gmin z obszaru LGD w zakresie potrzeb tworzenia nowej i modernizowania  istniejącej infrastruktury społecznej...