Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” z siedzibą w Nowej Dębie (39-460), ul. Słowackiego 1a,
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu statutowym Stowarzyszenia i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
  3. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  4. podanie Stowarzyszeniu danych osobowych jest dobrowolne.