12 września o godzinie 9.00 w Sali Obrad Urzędu Gminy Zaleszany, odbędzie się Konferencja podsumowująca cykl spotkań konsultacyjnych przeprowadzonych na terenie Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”.  Serdecznie zapraszamy do udziału.

S.S.