Monitoring i ewaluacja

Ankieta monitorująca dla Beneficjentów poddziałania 19.2 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na potrzeby badania poziomu satysfakcji wnioskodawców LGD w zakresie jakości działań komunikacyjnych, w tym efektywności działań służących wdrażaniu LSR