9 maja 2023 r. (wtorek) w sali Samorządowego Ośrodka Kultury przy ul. Żeromskiego 2 w  Nowej Dębie o godzinie 9.00 odbędzie się spotkanie celem zaprezentowania LSR na lata 2023-2027, przygotowanej w oparciu o dialog partnerski przedstawicieli różnych sektorów i reprezentantów zróżnicowanych grup interesu.

Prowadzącym spotkanie będzie dyrektor biura  Piotr Pastuła.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu i zgłoszeniu ewentualnych uwag do zaprezentowanego materiału.

 

S.S.