W dniu 7 czerwca 2022 r. pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego, a Stowarzyszeniem „Lasowiacka Grupa Działania” zawarta została Umowa o przyznaniu pomocy nr 00037-6934-UM0900044/22 w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, która zapoczątkowała proces przygotowania LSR na kolejny okres wdrażania.

Podpisana umowa umożliwia Lasowiackiej Grupie Działania organizowanie spotkań, konferencji oraz konsultacji, które mają na celu opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru gmin powiatu tarnobrzeskiego: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Grębów i Nowa Dęba oraz gmin powiatu stalowowolskiego: Bojanów, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików oraz Zaleszany.

Zachęcamy Państwa do śledzenia niniejszej zakładki, gdzie zamieszczane będą informacje dotyczące procesu konsultacji oraz tworzenia nowej LSR.

 

A.B.