W dniu 9 stycznia 2024 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego  w Rzeszowie Prezes Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” – Pan Paweł Gardy podpisał umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027.

Wysokość środków finansowych jakie otrzymało nasze Stowarzyszenie na realizację LSR przedstawia się następująco:

  • w ramach PS WPR na lata 2023 – 2027: 2 750 000,00 euro
  • w ramach EFS+ 2021-2027: 1 086 830,00 euro