W dniu 29 maja br.  w sali  Gminnego Centrum Kultury w Grębowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”

Pierwszym punktem spotkania było omówienie zmian w Statucie do których nie zgłoszono żadnych uwag. Następnie podjęta została Uchwały Nr 1/2023 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działanie” z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie; zmiany Statutu Stowarzyszenia.

Najważniejszą częścią spotkania było przedstawienie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, którą jednogłośnie przyjęto Uchwałą Nr 2/2023 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” z dnia 29.05.2023 r. w sprawie: przyjęcia „Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027″.

S.S.