W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

  1. Tadeusz Łącz
  2. Beata Biały
  3. Damian Laskowski
  4. Anna Rachwał
  5. Iwona Zagrobelny
  6. Marek Bartoszek