Walne Zebranie Członków

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Każdemu członkowie zwyczajnemu Stowarzyszenia, bez względu na liczbę przedstawicieli obecnych na posiedzeniu przysługuje na Walnym Zebraniu Członków tylko jeden głos.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem do kompetencji innych władz Stowarzyszenia, a w szczególności:

 • podejmowanie uchwał określających kierunki działania, w tym uchwalanie LSR i jej aktualizacja z zastrzeżeniem 23 ust2;
 • dokonywanie wyboru Prezesa Zarządu;
 • dokonywanie wyboru przewodniczącego Walnego Zebrania Członków i jego zastępcy, pozostałych członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej;
 • odwoływanie oraz dokonywanie zmian i uzupełnianie składu władz Stowarzyszenia
  w trybie przewidzianym dla ich wyboru;
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu;
 • uchwalanie wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia przez członków Stowarzyszenia składek rocznych oraz składek dodatkowych;
 • uchwalanie rocznego budżetu Stowarzyszenia;
 • ustalanie zasad gospodarowania mieniem Stowarzyszenia;
 • ustalanie wysokości sumy, do której Zarząd może w imieniu Stowarzyszenia samodzielnie zaciągać zobowiązania;
 • udzielanie absolutorium Zarządowi;
 • uchwalanie zmian w Statucie;
 • decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia i podziale jego mienia;
 • podejmowanie wszelkich działań i czynności niezbędnych do realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia;
 • uchwalanie i dokonywanie zmian w regulaminach Walnego Zebrania Członków, Komisji Rewizyjnej, Rady oraz Zarządu;
 • rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu;
 • rozpatrywanie odwołań w sprawie odmowy przyjęcia kandydata na członka Stowarzyszenia;
 • podejmowanie uchwał w sprawach wnioskowanych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną.

 

Lista członków Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”:

 1. Adamus Stanisław
 2. Andura Leszek
 3. Babiuch Teodora
 4. Bąk Robert
 5. Belcik Danuta
 6. Biały Beata
 7. Biuro Handlu Zagranicznego MODBUT Wojciech Laskowski, Anna Laskowska
 8. Brzezińska Marta
 9. Cukiernia Motycze Elżbieta Witkowska
 10. DREWLUX Jadwiga Kułaga
 11. Drewniak Jerzy
 12. Durda Eugeniusz
 13. Durda-Chwałek Wioletta
 14. Firma Usługowa Wawrzyccy
 15. Flis Marcin
 16. Furdyna Elżbieta
 17. Furtak Marcin
 18. Gil Elżbieta
 19. Gil Grażyna
 20. Gil Jerzy
 21. Gmina Baranów Sandomierski
 22. Gmina Bojanów
 23. Gmina Gorzyce
 24. Gmina Grębów
 25. Gmina Nowa Dęba
 26. Gmina Pysznica
 27. Gmina Radomyśl nad Sanem
 28. Gmina Zaklików
 29. Gmina Zaleszany
 30. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Grębowie
 31. Gminne Centrum Kultury w Grębowie
 32. Gminny Klub Sportowy „KORONA” Bojanów
 33. Gminny Ośrodek Kultury w Bojanowie
 34. Grdeń Józef
 35. Haliniak Stanisław
 36. Hynowski Jacek
 37. Jabłoński Aleksander
 38. Janiec Grzegorz
 39. Jesiołowski Sebastian
 40. Jurek Lidia
 41. Kamuda Zbigniew
 42. Klub Sportowy „WISAN” Skopanie
 43. Kobylarz Agnieszka
 44. Koło Pszczelarzy w Nowej Dębie
 45. Kołodziej Andrzej
 46. Komitet Miast Bliźniaczych Nowa Dęba-Fermoy-Ploemeur
 47. Kotwica Jan
 48. Kotwica Małgorzata
 49. Król Małgorzata
 50. Kułaga Wojciech
 51. Ludowy Klub Sportowy „SANNA” Zaklików
 52. Ludowy Zespół Sportowy „KOLEJARZ” Knapy
 53. Ludowy Zespół Sportowy „STRZELEC” Dąbrowica
 54. Łącz Tadeusz
 55. Mazur Sandra
 56. Mazur Wojciech
 57. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim
 58. Nowodębskie Koło Diabetyków
 59. Ochotnicza Straż Pożarna Siedleszczany
 60. Ochotnicza Straż Pożarna Stany
 61. Ochotnicza Straż Pożarna Suchorzów
 62. Ochotnicza Straż Pożarna w Cyganach
 63. Ochotnicza Straż Pożarna w Pysznicy
 64. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego
 65. Olejarz Marek
 66. Ordon Wiesław
 67. Pastuła Piotr
 68. Pełka Stanisława
 69. Perła Monika
 70. Pędziwiatr Robert
 71. Piekarz Kazimiera
 72. Polek Mieczysław
 73. Polska Grupa CNC Damian Laskowski
 74. Pruś Tomasz
 75. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „NATALIA” s.c.
 76. Pyrkosz Wacław
 77. Rachwał Anna
 78. Rojek Sylwia
 79. RR Service Mechanika Samochodowa Rafał Rycerz
 80. Rutkowski Jan
 81. Sałek Krzysztof
 82. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie
 83. Samołyk Tadeusz
 84. Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie
 85. Serafin Sławomir
 86. Siudem Maria
 87. Skimina Stanisław
 88. Skura Karol
 89. Smykla Mirosław
 90. Stec Ryszard
 91. Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna Grębowszczyzna”
 92. Stowarzyszenie „Tor Rozwoju”
 93. Stowarzyszenie Bojanowskie Koło Wędkarskie „Stary Łęg”
 94. Stowarzyszenie DĄB w Nowej Dębie
 95. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „PROMYK”
 96. Stowarzyszenie Klub Seniora w Wydrzy
 97. Stowarzyszenie Kobiet Słomianej
 98. Stowarzyszenie Młodzieży „Kreatywni w Działaniu”
 99. Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy
 100. Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Wsi Cygany
 101. Stowarzyszenie PANDOZ – Inicjatywa Rozwoju
 102. Stowarzyszenie producentów Fasoli Tycznej „Piękny Jaś” we Wrzawach
 103. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Jastkowickiej
 104. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Zaklikowskiej
 105. Stowarzyszenie Rolników Sołectwa Rzeczyca Długa
 106. Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe w Chmielowie
 107. Stowarzyszenie Wspólnota Rodzin Królowej Jadwigi
 108. Sulich Edward
 109. Surdy Małgorzata
 110. Szałaj Izabela
 111. Szczęch Marian
 112. Ścipień Grzegorz
 113. TOPBEDS.PL Anna Laskowska
 114. Towarzystwo Włościańskie „ŁUGI”
 115. Trela Jan
 116. Uczniowski Klub Sportowy „STENGA”
 117. Usługi Radiestezyjne Gugała Leokadia
 118. W Dolinie Sanu – Sudolanie
 119. Wdowiak Barbara
 120. Wdowiak Józef
 121. Witkowski Wiesław
 122. Wyka Alina
 123. Zagrobelny Iwona
 124. Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
 125. Zakład Stolarski Piotr Ryba
 126. Zakrzewski Damian
 127. Zych Czesława
 128. Żyguła Teresa