Dokumenty dot. wdrażania LSR

Umowa o warunkach i sposobie realizacji LSR:

Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00025.UM09.6572.20001.2023

Załączniki do Umowy:

Załącznik nr 1:

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027

Załącznik nr 2:

Plan Komunikacji Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” na lata 2024-2029

Pozostałe dokumenty dotyczące wdrażania LSR:

Statut Stowarzyszenia:

Legislacja PS WPR 2023-2027: