Informujemy, iż proces tworzenia nowej Lokalnej Strategii na lata 2023-2027 powoli dobiega końca dlatego też zapraszamy wszystkich mieszkańców do składania uwag do opracowanego materiału najpóźniej do 29.05.2023 r. do godziny 8.00. Uwagi można zgłaszać w komentarzu dostępnym poniżej bądź e-mailem na adresem biuro@lasowiacka.pl.

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023 – 2027 – otwórz

 

S.S.